Vážení zákazníci, v termínu od 15.7. do 28.7. bude celý náš tým na dovolené. Vaše objednávky budeme vyřizovat a odesílat až v následujícím týdnu, tj. od 29.7.2024. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás po dovolené. Váš ECOLIQUID

ECOLIQUID Razant, tekutý čistič odpadů s aplikátorem 1 l

Kód: 1881
79 Kč 65 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
19.7.2024
Možnosti doručení

Vysoce efektivní tekutý čistič odpadů, 3x účinnější a koncentrovanější oproti jiným čističům 

 • proti ucpanému odpadu i jako prevence
 • čištění, odmaštění, odstranění zápachu a usazenin, prevence ucpávání odpadu
 • koupelny, kuchyně i WC
 • odstraňuje vlasy, chlupy, nehty, zbytky potravin, toaletní papír a další
 • rychlé působení
 • vhodný i pro čištění a dezinfekci v potravinářských a pivovarnických provozech
 • lahev s dávkovačem pro bezpečnější manipulaci a přesnější dávkování
 • díky přesné aplikaci předejdete poškození citlivějších materiálů a povrchů

Objem: 1 l

Detailní informace

Detailní popis produktu

Vysoce efektivní tekutý čistič odpadů, 3x účinnější a koncentrovanější oproti jiným čističům 

 • proti ucpanému odpadu i jako prevence
 • čištění, odmaštění, odstranění zápachu a usazenin, prevence ucpávání odpadu
 • koupelny, kuchyně i WC
 • odstraňuje vlasy, chlupy, nehty, zbytky potravin, toaletní papír a další
 • rychlé působení
 • vhodný i pro čištění a dezinfekci v potravinářských a pivovarnických provozech
 • lahev s dávkovačem pro bezpečnější manipulaci a přesnější dávkování
 • díky přesné aplikaci předejdete poškození citlivějších materiálů a povrchů

Použití: Nalijte 1-2 dávky (150 - 300 ml) produktu přímo do odpadu a nechte asi dvě hodiny působit. Poté zalijte teplou (ne vroucí) vodou. Je-li to nutné, aplikaci opakujte, ne však dříve než 30 min po první aplikaci. Nádobu po použití dobře uzavřete. 

Složení: hydroxid sodný CAS: 1310-73-2

Skladování: skladujte v nenarušeném obalu v suchu při teplotách od +5 do +25°C

Objem: 1 l

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

corrosive-g629832a7b_1280

Standardní věty o nebezpečnosti:
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P405 Skladujte uzamčené
P260 Nevdechujte dýmy/mlhu/páry/aerosoly
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce velkým množstvím vody
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P310 Okamžitě volejte lékaře
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

Doplňkové parametry

Kategorie: Čističe odpadu
Hmotnost: 1.2 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Značka Ecoliquid, jakožto výrobce náplní do elektronických cigaret, figuruje na trhu již 12 let a za tu dobu si získala mnoho příznivců. Nyní ale svůj sortiment rozšířila o další produkty, a to nejen z řad dezinfekcí a čisticích prostředků, ale také z oblasti letectví!

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptetak.cz